Nyheter

21.01.2018 00:26

Möte. Makten Över vattnet.

Makten över vattnet! Hur möter vi hotet mot den småskaliga vattenkraften? Regeringen håller på att skriva om miljöbalken och stora förändringar föreslås när det gäller vattenverksamhet. Bland ägare till små vattenkraftverk på landsbygden, är oron stor över vad detta kommer att innebära. Välkommen...
Läs mera
09.09.2017 09:30

Höstmöte lördag 9/9 2017

   Vi samlas på Xylems (Flykts) fabrik I Emmaboda, vid huvudporten, kl. 9:30   Föredrag kl. 10:00 – 13:00   Bengt Axelsson inleder med lite om remissvaren till Promemorian, Vattenmiljö och Vattenkraft. Thomas Sandberg, rapport från SVAF, (via länk) Klas Gustavsson, Tekniska...
Läs mera
25.04.2017 01:01

Debattartickel: Sluta jaga småskalig vattenkraft

www.lantbruk.com/debatt/sluta-jaga-agare-till-smaskalig-vattenkraft
Läs mera
06.01.2017 00:00

Debattartickel

Svenska Dagbladet publicerade 170105 en debattartickel av Thomas Sandberg, styrelsemedlem i Smålands Vattenkraftförening. Artikeln bygger på och utvecklar det policydokument som under 2016 tagits fram av Svensk Vattenkraftförening och de fyra regionala föreningarna, däribland...
Läs mera